Poďakovanie a správa za "pandemický" rok

4. kapitola

29 Ale keď budeš tam hľadať Hospodina, svojho Boha, nájdeš Ho, ak Ho budeš hľadať celým srdcom a celou dušou;