10. kapitola

18 prisluhuje právo sirote i vdove, miluje cudzinca a dáva mu chlieb i odev.