Poďakovanie a správa za "pandemický" rok

4. kapitola

10 lebo Démas ma opustil, zamilujúc si tento svet, a odišiel do Tesaloniky, Krescens do Galácie, Títos do Dalmácie.