Poďakovanie a správa za "pandemický" rok

2. kapitola

8 Ježiša Krista, ktorý bol vzkriesený z mŕtvych (a) je z Dávidovho potomstva, zachovávaj v pamäti podľa môjho evanjelia, 9 pre ktoré trpím až po okovy ako nejaký zločinec; ale slovo Božie nie je v okovách. 10 Preto znášam všetko kvôli vyvoleným, aby s večnou slávou dosiahli aj oni záchranu, ktorá je v Kristovi Ježišovi.