Poďakovanie a správa za "pandemický" rok

2. kapitola

26 a vymanili sa z diablovho osídla, ktorým boli zotročení plniť jeho vôľu.