2. kapitola

25 Protivníkov nech krotko karhá, či by im Boh nedaroval pokánie, aby poznali pravdu