Poďakovanie a správa za "pandemický" rok

2. kapitola

15 Usiluj sa postaviť pred Boha ako osvedčený, ako pracovník, ktorý sa nepotrebuje hanbiť a správne podáva slovo pravdy.