Poďakovanie a správa za "pandemický" rok

22. kapitola

16 I ukázali sa morské dná, obnažili sa základy sveta od pohrozenia Hospodinovho, od hnevlivého víchra Jeho dychu.