Správa o činnosti Slovenskej biblickej spoločnosti

17. kapitola

4 Táto reč sa zdala správnou i Absolónovi, i všetkým starším Izraela.