Poďakovanie a správa za "pandemický" rok

33. kapitola

9 Menašše však zviedol Judsko i obyvateľov Jeruzalema páchať väčšie zlo ako národy, ktoré vyhubil Hospodin spred Izraelcov.