Poďakovanie a správa za "pandemický" rok

6. kapitola

15 Aká zhoda medzi Kristom a Beliálom? Alebo aký podiel veriaceho s neveriacim?