Poďakovanie a správa za "pandemický" rok

6. kapitola

10 ako smutní, ale vždy veselí; ako chudobní, a predsa mnohých obohacujúci; ako nič nemajúci, a predsa všetko v moci majúci.