Správa o činnosti Slovenskej biblickej spoločnosti

2. kapitola

6 Dosť mal na pokarhaní, ktoré sa mu dostalo od väčšiny;