Správa o činnosti Slovenskej biblickej spoločnosti

2. kapitola

Odstránenie vzájomného nedorozumenia

5 Ak teda niekto spôsobil zármutok, nie mňa zarmútil, ale, aby som mu nepriťažil, (zarmútil) čiastočne všetkých vás.