Poďakovanie a správa za "pandemický" rok

11. kapitola

3 Ale bojím sa, aby sa vaše myšlienky neodvrátili od úprimnosti a čistoty pred Kristom tak, ako had zviedol Evu svojím chytráctvom.