Poďakovanie a správa za "pandemický" rok

10. kapitola

5 a každú namýšľavosť, čo sa dvíha proti poznaniu Boha, každú myšlienku podrobujeme v poslušnosť Kristovu