Poďakovanie a správa za "pandemický" rok

10. kapitola

Pavlova obrana

1 Ja, Pavel, sám vás napomínam v duchu tichosti a láskavosti Kristovej; ja, ktorý, keď som osobne prítomný medzi vami, som vraj pokorný, ale keď som vzdialený, som vraj smelý voči vám;
2 prosím vás, aby som nemusel, keď prídem, byť smelý v dôvere, v ktorej, myslím, môžem byť smelý pred niektorými, mysliacimi si o nás, že žijeme podľa tela. 3 Žijeme síce v tele, ale nebojujeme podľa tela; 4 zbroje nášho boja nie sú telesné, ale schopné v Bohu zrúcať hradby; boríme mudrlantstvo 5 a každú namýšľavosť, čo sa dvíha proti poznaniu Boha, každú myšlienku podrobujeme v poslušnosť Kristovu 6 a sme pripravení trestať každú neposlušnosť, len čo vaša poslušnosť bude úplná. 7 Hľaďte na to, čo máte pred očami. Ak je niekto presvedčený o sebe, že je Kristov, nech uváži zase sám v sebe, ako on je Kristov, že sme tak aj my. 8 Veď keby som sa ešte aj väčšmi chválil mocou, ktorú mi dal Pán, aby som vás vzdelával, a nie, aby som boril, nebol by som zahanbený; 9 (ale nerobím tak), aby sa nezdalo, akoby som vás chcel strašiť (svojimi) listami. 10 Aj tak hovoria (niektorí): Jeho listy sú tvrdé a prísne, ale keď je osobne prítomný, je slabý a jeho reč bezvýznamná. 11 Taký (človek) nech uváži, že akí sme v slove v listoch, keď sme neprítomní, takí budeme aj v skutku, keď budeme prítomní. 12 My sa totiž neodvažujeme prirátať alebo prirovnať k tým, čo odporúčajú samých seba. Ale sú aj nerozumní, keď sa podľa seba merajú a k sebe samým sa prirovnávajú. 13 My sa však nebudeme chváliť bez miery, ale podľa miery pôsobiska, ktorú nám vymeral Boh, aby sme došli až k vám. 14 Nevystatujeme sa, ako by sme ani neboli prišli až k vám; veď až k vám sme prišli s evanjeliom Kristovým. 15 Ale ani sa nechválime bez miery cudzou prácou; veď máme nádej, že dosiahneme hojný úspech medzi vami, na vlastnom pôsobisku, keď vzrastie vaša viera, 16 aby sme potom kázali evanjelium aj vo vzdialenejšom kraji a nemuseli sa honosiť hotovou prácou na cudzom poli. 17 Kto sa chváli, nech sa chváli v Pánovi; 18 lebo nie ten sa dokázal, kto sa sám odporúča, ale koho Pán odporúča.