5. kapitola

8 Ak sa niekto nestará o svojich, a najmä o domácich, zaprel vieru a je horší ako neveriaci.