Poďakovanie a správa za "pandemický" rok

3. kapitola

2 Biskup musí byť bez úhony, muž jednej ženy, striezlivý, rozumný, slušný, pohostinný, spôsobný vyučovať,