Poďakovanie a správa za "pandemický" rok

5. kapitola

18 Za všetko ďakujte, lebo taká je Božia vôľa pri vás v Kristovi Ježišovi.