Poďakovanie a správa za "pandemický" rok

5. kapitola

17 neprestajne sa modlite!