Poďakovanie a správa za "pandemický" rok

5. kapitola

14 Napomíname vás, bratia, učte poriadku neporiadnych, posmeľujte malomyseľných, ujímajte sa slabých, buďte zhovievaví ku všetkým.