Dve percentá (2 %)

5. kapitola

11 Preto sa potešujte vospolok a povzbudzujte navzájom, ako aj robíte.