Poďakovanie a správa za "pandemický" rok

4. kapitola

11 a všemožne sa snažili nažívať v pokoji, každý konať svoje a pracovať vlastnými rukami, ako sme vám prikázali,