Poďakovanie a správa za "pandemický" rok

4. kapitola

10 Veď to aj robíte všetkým bratom v celej Macedónii. Ale vás napomíname, bratia, aby ste sa v tom ešte viac rozhojňovali