Poďakovanie a správa za "pandemický" rok

3. kapitola

9 Akou vďakou sa však môžeme odplatiť Bohu za vás, pre všetku radosť, ktorú máme z vás pred svojím Bohom? 10 Vo dne v noci snažne prosíme, aby sme vás videli tvárou v tvár a napravili nedostatky vašej viery.