Predchádzajúca kapitola

3. kapitola

Pavel posiela Timotea do Tesaloniky

1 Preto, keď sme už nemohli ďalej vydržať, rozhodli sme sa, že sami ostaneme v Aténach,
2 a poslali sme Timotea, svojho brata a služobníka Božieho v práci za evanjelium Kristovo, upevniť a povzbudiť vás vo viere, 3 aby sa nikto nesklátil v týchto súženiach. Lebo sami viete, že sme na to ustanovení. 4 Veď už keď sme boli u vás, vopred sme vám povedali, že nás očakáva súženie; tak sa i stalo, ako viete. 5 Preto aj ja, keď som už nemohol ďalej vydržať, poslal som ho, aby som sa dozvedel o vašej viere, či vás, ozaj, pokušiteľ nepokúšal a či tak nevyšla nazmar naša námaha. 6 A teraz, keď sa Timoteos vrátil od vás k nám a priniesol nám dobrú zvesť o vašej viere a láske, aj že si na nás stále spomínate po dobrom a žiadate si nás vidieť tak ako my vás, 7 pri všetkej svojej tiesni a súžení potešili sme sa, bratia, pre vašu vieru, 8 takže teraz opäť žijeme, keď vy stojíte v Pánovi. 9 Akou vďakou sa však môžeme odplatiť Bohu za vás, pre všetku radosť, ktorú máme z vás pred svojím Bohom? 10 Vo dne v noci snažne prosíme, aby sme vás videli tvárou v tvár a napravili nedostatky vašej viery. 11 Kiež sám náš Boh a Otec a náš Pán Ježiš pripraví nám cestu k vám! 12 A vás nech rozhojní a obohatí Pán takou láskou vospolok a ku všetkým (ľuďom), akú aj my máme k vám, 13 a nech vám utvrdí srdcia, aby boli bez úhony v svätosti pred naším Bohom a Otcom, keď náš Pán Ježiš príde so všetkými svojimi svätými.