Poďakovanie a správa za "pandemický" rok

3. kapitola

11 Kiež sám náš Boh a Otec a náš Pán Ježiš pripraví nám cestu k vám! 12 A vás nech rozhojní a obohatí Pán takou láskou vospolok a ku všetkým (ľuďom), akú aj my máme k vám, 13 a nech vám utvrdí srdcia, aby boli bez úhony v svätosti pred naším Bohom a Otcom, keď náš Pán Ježiš príde so všetkými svojimi svätými.