Poďakovanie a správa za "pandemický" rok

2. kapitola

8 Tak sme sa vinuli k vám, že sme boli hotoví dať vám nielen Božie evanjelium, ale aj vlastné duše, pretože sme si vás zamilovali.