Poďakovanie a správa za "pandemický" rok

2. kapitola

18 Preto sme chceli prísť k vám, ja, Pavel, opätovne, ale satan nám to prekazil.