21. kapitola

Dávid u filištínskeho kráľa Áchíša

11 Vtedy Dávid vstal a v ten deň utekal pred Saulom. Napokon prišiel k Áchíšovi, gatskému kráľovi.