21. kapitola

1 Potom Dávid vstal, odišiel a Jonatán sa vrátil do mesta. 2 Nato prišiel Dávid do Nóbu ku kňazovi Achímelechovi. Achímelech vyšiel rozrušený Dávidovi v ústrety a oslovil ho: Prečo si sám a nikto nie je s tebou? 3 Dávid odpovedal kňazovi Achímelechovi: Kráľ ma čímsi poveril a povedal mi: Nech sa nikto nič nedozvie o veci, pre ktorú ťa posielam a ktorú som ti zveril. Preto som i svojim sluhom určil to a ono miesto. 4 Teraz čo máš poruke? Daj mi päť chlebov, alebo čokoľvek nájdeš! 5 Kňaz odpovedal Dávidovi: Nemám poruke obyčajný chlieb, mám len posvätný chlieb; len či sa sluhovia zdržali od žien! 6 Dávid odpovedal kňazovi: Isteže, od žien sme boli odlúčení už včera a predvčerom, keď som vyšiel, preto sú telá sluhov čisté. Hoci ideme vo všednej záležitosti, dnes budú posvätení na tele. 7 Nato mu kňaz dal posvätný chlieb, pretože tam nebol iný chlieb, len predkladané chleby, ktoré už odložili spred Hospodina, aby mohli v deň odloženia predložiť čerstvé chleby. 8 V ten deň bol tam zavretý pred Hospodinom jeden zo služobníkov Saulových. Volal sa Dóég Edómsky, hlavný zo Saulových pastierov. 9 Dávid povedal Achímelechovi: Či nemáš poruke kopiju alebo meč, lebo som si nevzal ani meč, ani inú zbraň, pretože kráľova záležitosť je súrna. 10 Kňaz odpovedal: Je tu meč Filištínca Goliáša, ktorého si zabil v údolí Éla. Hľa, je tu v rúchu zavinutý za efódom. Ak si ho chceš vziať, vezmi si ho, lebo okrem neho iného tu niet. Dávid povedal: Nieto nadeň. Daj mi ho!

Dávid u filištínskeho kráľa Áchíša

11 Vtedy Dávid vstal a v ten deň utekal pred Saulom. Napokon prišiel k Áchíšovi, gatskému kráľovi.
12 Áchíšoví služobníci povedali kráľovi: Či to nie je Dávid, kráľ krajiny? Či jemu nespievali pri tancoch takto: Porazil Saul svojich tisíc a Dávid svojich desaťtisíc? 13 Tieto slová znepokojili Dávida a veľmi sa bál gatského kráľa Áchíša. 14 Preto sa pretvaroval pred nimi, vydával sa za blázna v ich rukách, trepal na dvere brány a sliny si púšťal po brade. 15 Tu povedal Áchíš svojim služobníkom: Videli ste predsa, že je to šialený človek, prečo ste ho priviedli ku mne? 16 Či mám málo bláznov, že ste mi i tohto priviedli, aby šalel predo mnou? Tento má vkročiť do môjho domu?