Poďakovanie a správa za "pandemický" rok

4. kapitola

10 Jabéc volal k Bohu Izraela: Kiežby si ma chcel požehnať a rozšíriť moje územie! Nech ma sprevádza Tvoja ruka! Zachovaj od zlého, aby ma nezastihol bôľ! Boh splnil, čo si žiadal.