Poďakovanie a správa za "pandemický" rok

23. kapitola

14 Synovia Mojžiša, muža Božieho, boli však pripočítaní ku kmeňu Lévího.