Správa o činnosti Slovenskej biblickej spoločnosti

3. kapitola

9 Lebo my sme Boží spolupracovníci, vy ste Božia roľa a Božia stavba!