Poďakovanie a správa za "pandemický" rok

3. kapitola

9 Lebo my sme Boží spolupracovníci, vy ste Božia roľa a Božia stavba!