Predchádzajúca kapitola

3. kapitola

Rozliční pracovníci v zbore

1 Ani ja, bratia, nemohol som vám hovoriť ako duchovným, ale ako telesným, ako nedospelým v Kristovi.
2 Mliekom som vás kŕmil, nie tvrdým pokrmom, lebo by ste ho neboli mohli zniesť, ba ešte ani teraz nemôžete, 3 lebo ste ešte telesní, keď sú žiarlivosť a sváry medzi vami. Či nie ste telesní a nestýkate sa príliš ľudsky? 4 Keď jeden hovorí: Ja som Pavlov! a druhý: Ja Apollov! či nie ste príliš ľudia? 5 Čo je Apollo? Čo Pavel? Služobníci, skrze ktorých ste uverili, a to každý tak, ako mu dal Pán. 6 Ja som zasadil, Apollo polial, ale Boh dal vzrast; 7 takže ani ten, čo sadí, ani ten, čo polieva, nič nie je, ale Boh, ktorý dáva vzrast. 8 Kto sadí a kto polieva, sú jedno, ale každý dostane svoju odmenu podľa vlastnej práce. 9 Lebo my sme Boží spolupracovníci, vy ste Božia roľa a Božia stavba!

Kristus - základ cirkvi

10 Ja ako múdry staviteľ, podľa milosti Bohom mi danej, položil som základ, ale iný stavia na ňom; každý však nech si dáva pozor, ako naň stavia!
11 Lebo nik nemôže položiť iný základ okrem toho, čo je položený, a tým je Ježiš Kristus. 12 Či na tomto základe stavia niekto zlato, striebro, drahokamy, drevo, seno, slamu, 13 každého dielo vyjde najavo; ukáže to totiž (súdny) deň, ktorý to zjaví v ohni, a sám oheň sprobuje dielo každého, aké je. 14 Ak niekomu zostane dielo, čo postavil, dostane odmenu; 15 ak niekomu dielo zhorí, utrpí škodu; sám sa síce zachráni, ale len ako cez oheň.

Kresťan - chrám Boží

16 Či neviete, že ste chrám Boží a Duch Boží prebýva vo vás?
17 Kto kazí chrám Boží, toho skazí Boh, lebo chrám Boží je svätý, a tým ste vy! 18 Nech sa nikto neklame! Ak si niekto z vás namýšľa, že je múdry v tomto svete, nech bude bláznom, aby bol múdry. 19 Lebo múdrosť tohto sveta je bláznovstvom pred Bohom. Veď je napísané: On chytá múdrych v ich chytráctve. 20 A zase: Pán pozná myšlienky múdrych, že sú márne. 21 A tak nech sa nikto nechváli ľuďmi. Veď všetko je vaše, 22 či Pavel, či Apollo, či Kéfas, či svet, či život, či smrť, či prítomné, či budúce veci, všetko je vaše, 23 ale vy ste Kristovi a Kristus je Boží.