Poďakovanie a správa za "pandemický" rok

3. kapitola

6 Ja som zasadil, Apollo polial, ale Boh dal vzrast;