Poďakovanie a správa za "pandemický" rok

2. kapitola

10 Boh totiž zjavil nám to Duchom; lebo Duch skúma všetko, aj hĺbky Božie. 11 Veď kto z ľudí vie, čo je v človeku, ak nie duch človeka, ktorý je v ňom? Tak ani veci Božie nepoznal nikto, iba Duch Boží. 12 My sme však neprijali ducha sveta, ale Ducha, ktorý je z Boha, aby sme vedeli, čo sme z milosti Božej dostali.