Poďakovanie a správa za "pandemický" rok

16. kapitola

8 V Efeze zostanem až do Letníc, 9 lebo tu sa mi otvára široké pole práce, ale aj protivníkov je mnoho.