Predchádzajúca kapitola

16. kapitola

Zbierka

1 So zbierkou pre svätých urobte aj vy tak, ako som prikázal cirkevným zborom v Galácii.
2 Nech každý z vás každú nedeľu odloží, čo mohol usporiť, aby sa zbierky nekonali práve vtedy, keď prídem. 3 Keď prídem, pošlem tých, ktorých uznáte za hodných, s listom do Jeruzalema zaniesť váš milodar. 4 Ale ak by bolo vhodné, aby som išiel i ja, pôjdu so mnou. 5 Prídem k vám, keď prejdem Macedóniu, lebo Macedóniou (len) prejdem, 6 ale u vás hádam ostanem alebo aj prezimujem, aby ste ma vyprevadili, kamkoľvek by som išiel. 7 Nechcem vás totiž vidieť len mimochodom, lebo mám nádej ostať u vás nejaký čas, ak Pán dovolí. 8 V Efeze zostanem až do Letníc, 9 lebo tu sa mi otvára široké pole práce, ale aj protivníkov je mnoho.

Spolupracovníci

10 Keď príde k vám Timoteos, hľaďte, aby sa nemusel báť u vás; veď koná dielo Pánovo ako aj ja.
11 Nech teda nikto ním nepohŕda. Ale ho vyprevaďte v pokoji, aby prišiel ku mne, lebo ho čakám medzi bratmi. 12 Brata Apolla som veľmi prosil, aby šiel k vám s bratmi, ale vôbec nemal vôľu ísť teraz k vám; príde však vo vhodný čas. 13 Bdejte, stojte vo viere zmužilí a silní! 14 Všetko nech sa deje medzi vami v láske! 15 Prosím vás však, bratia, poznáte domácnosť Štefanovu, že je z prvých v Acháji a dala sa do služby svätých; 16 buďte poddaní takýmto a každému, kto spolupracuje a namáha sa. 17 Teším sa, že prišli Štefan, Fortunatos a Achaikos, lebo nahradili mi vašu neprítomnosť. 18 Veď potešili ducha môjho i vášho. Nuž, vážte si takýchto!

Pozdravy

19 Pozdravujú vás cirkevné zbory Ázie; pozdravujú vás mnohokrát v Pánovi Akvila a Priska i cirkevný zbor v ich dome.
20 Pozdravujú vás všetci bratia. Pozdravte sa vospolok svätým bozkom! 21 Pozdrav mojou (vlastnou) rukou, Pavlovou. 22 Ak niekto nemiluje Pána, nech je prekliaty! Maranata! 23 Milosť Pána Ježiša s vami! 24 Moja láska so všetkými vami v Kristovi Ježišovi! Amen.