Dve percentá (2 %)

16. kapitola

Zbierka

1 So zbierkou pre svätých urobte aj vy tak, ako som prikázal cirkevným zborom v Galácii.
2 Nech každý z vás každú nedeľu odloží, čo mohol usporiť, aby sa zbierky nekonali práve vtedy, keď prídem. 3 Keď prídem, pošlem tých, ktorých uznáte za hodných, s listom do Jeruzalema zaniesť váš milodar.