Poďakovanie a správa za "pandemický" rok

13. kapitola

8 Láska nikdy neprestane. Ale proroctvá sa pominú, jazyky umĺknu, poznanie sa pominie.