12. kapitola

7 A každému je daný prejav Ducha na (všeobecný) úžitok;