Poďakovanie a správa za "pandemický" rok

12. kapitola

18 Takto však Boh rozložil údy v tele, jeden každý z nich, ako On chcel. 19 Keby však všetky (údy) boli jedným údom, kdeže by bolo telo? 20 Takto je síce mnoho údov, ale jedno telo. 21 Veď oko nemôže povedať ruke: Nepotrebujem ťa! alebo hlava zas nohám: Nepotrebujem vás! 22 Ba čo viac: údy tela, ktoré sa zdajú slabšími, sú veľmi potrebné, 23 a tie, ktoré sa nám zdajú menej cennými na tele, tým väčšmi si ich uctievame, a našim neslušným (údom) dostáva sa tým slušnejšieho odenia, 24 ale naše slušné (údy) to nepotrebujú. Tak zostavil Boh telo, že zaostalému dal väčšiu česť, 25 aby nebol v tele rozkol, ale aby údy navzájom rovnako sa starali o seba.