Poďakovanie a správa za "pandemický" rok

12. kapitola

14 A veď ani telo nie je jeden úd, ale mnoho (údov).