2. kapitola

6 Kto hovorí, že zostáva v Ňom, má žiť tak, ako žil On.