Poďakovanie a správa za "pandemický" rok

2. kapitola

16 Lebo čokoľvek je vo svete, žiadosť tela, žiadosť očí a pýcha života, nie je z Otca, ale je zo sveta.