Správa o činnosti Slovenskej biblickej spoločnosti

2. kapitola

Život podľa Božích prikázaní

1 Deti moje, toto vám píšem, aby ste nehrešili. Ale ak niekto zhreší, máme obhajcu u Otca, Ježiša Krista, spravodlivého.