Predchádzajúca kapitola

96. kapitola

Hospodin Kráľom a Sudcom sveta

1 Spievajte Hospodinovi novú pieseň, spievaj Hospodinovi, celá zem!
2 Spievajte Hospodinovi, dobrorečte Jeho menu, zvestujte Jeho spásu deň čo deň! 3 O Jeho sláve rozprávajte medzi pohanmi, o Jeho divných skutkoch medzi všetkými národmi! 4 Lebo Hospodin je veľký a hoden veľkej chvály, obávaný nad všetkých bohov. 5 Lebo všetci bôžikovia pohanov sú ničoty, Hospodin učinil však nebesá. 6 Pred Ním je veleba a dôstojnosť, sila a ozdoba je v Jeho svätyni. 7 Čeľade národov, vzdávajte Hospodinovi, vzdávajte Hospodinovi česť a moc! 8 Vzdajte Hospodinovi slávu Jeho mena, prineste dar a vstúpte v Jeho nádvoria! 9 Klaňajte sa Hospodinovi vo svätej ozdobe, chvej sa pred Ním celá zem! 10 Hláste medzi pohanmi, že Hospodin je Kráľom! Skutočne: upevnená je zem a nekláti sa! On spravodlivo súdi národy. 11 Nech radujú sa nebesá a jasá zem, nech hučí more i to, čo ho napĺňa! 12 Nech jasá pole so všetkým, čo je na ňom! Nech plesajú vtedy všetky stromy lesa 13 pred Hospodinom! Lebo prichádza, prichádza súdiť zem. V spravodlivosti bude súdiť svet a národy vo svojej vernosti.