Milí priatelia, podporovatelia a členovia Slovenskej biblickej spoločnosti.

Sme Bohu vďační, že od 1.10.2021 sme mohli začať predaj novej knižnej edície Biblií pod názvom SLOVO 2020. Edícia obsahuje 17 500 kusov Biblií v 28 farebných prevedeniach v troch formátoch a rôznych grafických úpravách v Slovenskom ekumenickom preklade a v Roháčkovom preklade. Bližšie si ich môžete pozrieť a zakúpiť na našom eshope:

www.eshop.biblia.sk

Táto edícia, ako je vidieť z názvu vznikala ešte počas roku 2020, avšak pandémia a následná globálna kríza zasiahla aj do oblasti tlače a dopravy a preto sa dostáva na slovenský trh až teraz.

Okrem už spomínaných viacerých druhov a zaujímavých grafických a technických prevedení táto séria obsahuje aj tzv. SVADOBNÚ BIBLIU. Na Slovensku takýto formát Biblie chýbal, v zahraničí bol už niekoľko rokov. Ide o prvú takúto Bibliu na Slovensku a zároveň ide o svetový unikát, keď v úvode tejto Biblie sú príhovory k mladomanželom spolu s požehnaním od 10 cirkevných predstaviteľov naprieč jednotlivými kresťanskými cirkvami.

A prečo názov celej edície SLOVO?

Inšpiroval nás známy biblický text: „Na počiatku bolo SLOVO a to SLOVO bolo u Boha a to SLOVO bol Boh .... A SLOVO sa stalo telom a prebývalo medzi nami .... jednorodený Syn, plný milosti a pravdy.“

Týmito slovami začína evanjelium podľa Jána, a tými istými slovami v jazyku našich predkov v staroslovienčine: „Iskoni bě Slovo i Slovo bě u Boga i Bog bě Slovo“ začína najstarší preklad Božieho slova na našom území, ktorý urobili solúnski bratia Cyril a Metod, naši prví prekladatelia Biblie.

Ďalším dôvodom, prečo sme zvolili pre knihu kníh názov SLOVO je, že chceme zdôrazniť, že máme tu SLOVO, ktoré ak sa ním dáme viesť, môže nás sprevádzať na ceste životom a môžeme v ňom ostať pevne zakotvení. Uvedomili sme si, že hodnota slova aj SLOVA sa spomedzi nás vytráca. Slovo prestalo mať svoju váhu, prestalo byť pevné, nemenné, ako sa hovorilo „chlapské“. Mnohokrát sa slová prekrúcajú a znevažujú a to tak slovo ľudské, ako aj SLOVO Božie. Z komunikácie nám vypadli slová ako láska, odpustenie, potešenia, pravda a mnohé iné, ktoré nás posilňujú. Preto sa musíme vrátiť k SLOVU, aby sme sa naučili správne žiť aj komunikovať.

Želáme si, aby toto SLOVO prebývalo medzi nami a prostredníctvom neho, aby Ježiš, vtelené SLOVO prišiel do našich životov.

Štefan Ševčik – poverený vedením Slovenskej biblickej spoločnosti

Nová edícia Biblií SLOVO

94. kapitola

Hospodin spravodlivý pomstiteľ

1 Bože pomsty, Hospodine, Bože pomsty, zaskvej sa!
2 Zdvihni sa, Sudca zeme, pyšným odplať, čo napáchali! 3 Dokedy, Hospodine, budú bezbožní, dokedy budú jasať bezbožníci? 4 Chrlia drzé reči, vystatujú sa všetci páchatelia neprávosti. 5 Ó Hospodine, deptajú ľud Tvoj a potláčajú Tvoje dedičstvo. 6 Hrdúsia vdovy, cudzincov a vraždia siroty. 7 A hovoria: Nevidí to Hospodin a nepozoruje Boh Jákobov. 8 Majte rozum, vy hlúpi v ľude! Vy, blázni, kedy zmúdriete? 9 Či nepočuje Ten, ktorý vám vsadil ucho? Či nevidí Ten, ktorý oko utvoril? 10 Či nekarhá Ten, ktorý trestá národy? Či nevie Ten, ktorý vyučuje človeka? 11 Hospodin pozná ľudské myšlienky; sú len dych. 12 Blahoslavený je muž, ktorého Ty karháš, Hospodine, a zo zákona svojho vyučuješ, 13 aby si ho zabezpečil pred zlými časmi, kým bezbožnému nevykopú jamu. 14 Lebo Hospodin nezavrhne svoj ľud a neopustí svoje dedičstvo. 15 Súd navráti sa k spravodlivosti, za ňou pôjdu všetci úprimného srdca. 16 Kto sa ma zastane proti zlosynom a kto sa postaví za mňa proti páchateľom neprávosti? 17 Keby mi nebol na pomoci Hospodin, duša by mi bola takmer v ríši mlčania. 18 Keď myslím: Kláti sa mi noha, podopiera ma Tvoja milosť, Hospodine. 19 Keď množstvo starostí ma tlačí, ukájajú mi dušu Tvoje útechy. 20 Či Ti je spojencom trón zvrátenosti, čo pôsobí biedu pod menom zákona? 21 Napádajú dušu spravodlivú a nevinnú krv odsudzujú. 22 Ale Hospodin je mojím hradom a môj Boh mi je skalou útočiska. 23 Odplatí im ich neprávosť a vykynoží pre ich zlo; vykynoží ich Hospodin, náš Boh.