Poďakovanie a správa za "pandemický" rok

94. kapitola

Hospodin spravodlivý pomstiteľ

1 Bože pomsty, Hospodine, Bože pomsty, zaskvej sa!
2 Zdvihni sa, Sudca zeme, pyšným odplať, čo napáchali! 3 Dokedy, Hospodine, budú bezbožní, dokedy budú jasať bezbožníci? 4 Chrlia drzé reči, vystatujú sa všetci páchatelia neprávosti. 5 Ó Hospodine, deptajú ľud Tvoj a potláčajú Tvoje dedičstvo. 6 Hrdúsia vdovy, cudzincov a vraždia siroty. 7 A hovoria: Nevidí to Hospodin a nepozoruje Boh Jákobov. 8 Majte rozum, vy hlúpi v ľude! Vy, blázni, kedy zmúdriete? 9 Či nepočuje Ten, ktorý vám vsadil ucho? Či nevidí Ten, ktorý oko utvoril? 10 Či nekarhá Ten, ktorý trestá národy? Či nevie Ten, ktorý vyučuje človeka? 11 Hospodin pozná ľudské myšlienky; sú len dych. 12 Blahoslavený je muž, ktorého Ty karháš, Hospodine, a zo zákona svojho vyučuješ, 13 aby si ho zabezpečil pred zlými časmi, kým bezbožnému nevykopú jamu. 14 Lebo Hospodin nezavrhne svoj ľud a neopustí svoje dedičstvo. 15 Súd navráti sa k spravodlivosti, za ňou pôjdu všetci úprimného srdca. 16 Kto sa ma zastane proti zlosynom a kto sa postaví za mňa proti páchateľom neprávosti? 17 Keby mi nebol na pomoci Hospodin, duša by mi bola takmer v ríši mlčania. 18 Keď myslím: Kláti sa mi noha, podopiera ma Tvoja milosť, Hospodine. 19 Keď množstvo starostí ma tlačí, ukájajú mi dušu Tvoje útechy. 20 Či Ti je spojencom trón zvrátenosti, čo pôsobí biedu pod menom zákona? 21 Napádajú dušu spravodlivú a nevinnú krv odsudzujú. 22 Ale Hospodin je mojím hradom a môj Boh mi je skalou útočiska. 23 Odplatí im ich neprávosť a vykynoží pre ich zlo; vykynoží ich Hospodin, náš Boh.